Pentuvälitys

Pentuvälitys on tarkoitettu Suomen Kennelliittoon rekisteröitäville pentueille. 


Välitykseen pääsevät kaikki pentueet, joista on tehty yhdistelmän tarkastuspyyntö. Kaikki tarkastetut pentueet on nähtävissä Suunnitelmissa -sivulla

Kasvattaja voi siirtää pentueen suunnitelmista astutetuksi, ilmoittamalla astutuksesta jalostustoimikunnalle, jolloin tarkastettu yhdistelmä siirretään astutetut - sivulle. 

Pentujen synnyttyä kasvattaja voi ilmoittaa syntyneet pennut ja kuinka paljon pentuja on vapaana, jolloin pentue siirretään välityksessä syntyneet -sivulle.

Pentue on välityksessä luovutusikään, 8-viikkoiseksi, asti, jonka jälkeen kasvattajan on neljän viikon välein uusittava ilmoituksensa.


Kannattaa olla yhteydessä suoraan lagottojen kasvattajiin pentusuunnitelmien osalta. Useilla kasvattajilla on tarkempaa tietoa tulevista pentueista omilla kotisivuillaan ja yhteyttä ottamalla he voivat kertoa tulevista suunnitelmistaan pentueiden osalta. 


Listauksen Suomen Lagottoklubin kasvattajista löydät myös kotisivuiltamme. Suomen Lagottoklubin jäsenenä olevat kasvattajat ovat allekirjoittaneet Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Siinä he ovat muun muassa sitoutuneet myydessään tai sijoittaessaan koiraa käyttämään Kennelliiton vahvistamia lomakkeita tai muuten kirjallisia saman sisältöisiä sopimuksia. 

Katso myös uutta kotia etsivät koirat

Pentuvälityksemme s- postiosoite on pentuinfo@lagottoromagnolo.fi