Jalostuksen toimintaohje

Jalostuksen toimintaohje

Voimassa 1.1.2019 alkaen.

Yhdistelmän on täytettävä rodun PEVISAn ehdot ja Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimukset.

Täyttääkseen kasvattajien yhdessä määrittelemän jalostuksen toimintaohjeen, on yhdistelmän lisäksi täytettävä seuraavat ehdot:

 • Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä ja hyväluonteisia.
 • Nartun tulee olla astutushetkellä 24 kk ja alle 8 vuotta.
 • Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, joka on toistuvasti saanut näyttely- tai koearvostelussa ”hylätyn” tai ”ei voida arvostella” aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi.
 • Uroksen ja nartun BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101 tiedusteluhetkellä.
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 12 kk vanha. Jos koiralla on diagnosoitu HC,PRA, gRD tai tRD, sitä ei tule käyttää jalostukseen. Mikäli koiralla on jokin muu kuin edellä mainittu perinnöllinen silmäsairaus, suositellaan toiselle yhdistelmän koiralle tervettä silmätulosta.
 • Sukusiitosprosentin tulee olla alle 4 % laskettuna kuudesta sukupolvesta (kts. Suomen Kennelliiton KoiraNet). Sukukatokertoimen on oltava yli 0,85 laskettuna viidestä sukupolvesta.
 • Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee olla pentuiän epilepsiageenin, kertymäsairauden ja hyperurikosurian geenistatus normaali. Geenin suhteen sairaita ei tule käyttää jalostukseen. NAD -geenin kantajalle saa käyttää vain geenistatukseltaan normaalia kumppania
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelypalkinto, vähintään erittäin hyvä tai hyväksytty jalostustarkastus. Myös yhdistyksen Klubishown tulokset hyväksytään.
 • Uusintayhdistelmiä ei tule tehdä.

Lisäksi seuraavien kohtien täyttymistä suositellaan:

 • Kolmen pentueen jälkeen suositellaan, että vähintään 50% jälkeläisistä olisi lonkkakuvattuja ennen kun yksilöä käytetään uudestaan.
 • Suositellaan, että molemmilla vanhemmilla on viralliset kyynär- ja polvitutkimuslausunnot.
 • Suositellaan, että molemmilla vanhemmilla on virallinen sydäntutkimuslausunto.
 • Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan luonnetestiä, käyttäytymisen jalostustarkastusta tai MH-luonnekuvausta.
 • Koiraa, jolla on takajaloissa kannuskynnet tai siltä on operoitu ne pois (HUOM! Suomessa typistyskielto, kts. Eläinsuojelulaki, MMM), ei suositella käytettäväksi jalostukseen.