Jalostuksen toimintaohje

Voimassa 1.1.2020 alkaen.

Täyttääkseen kasvattajien yhdessä määrittelemän jalostuksen toimintaohjeen, yhdistelmän on täytettävä rodun PEVISAn ehdot ja Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimukset. Yhdistelmän on lisäksi täytettävä seuraavat ehdot:

 • Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä ja hyväluonteisia.

 • Nartun tulee olla astutushetkellä 24 kk ja alle 8 vuotta.

 • Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, joka on toistuvasti saanut näyttely- tai koearvostelussa ”hylätyn” tai ”ei voida arvostella” aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi.

 • Jos koiralla on diagnosoitu HC,PRA tai tRD, sitä ei tule käyttää jalostukseen. Mikäli koiralla on jokin muu kuin edellä mainittu perinnöllinen silmäsairaus, suositellaan toiselle yhdistelmän koiralle tervettä silmätulosta.

 • Sukusiitosprosentin tulee olla alle 4 % laskettuna kuudesta sukupolvesta (kts. Suomen Kennelliiton KoiraNet). Sukukatokertoimen on oltava yli 0,85 laskettuna viidestä sukupolvesta.

 • Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee olla pentuiän epilepsiageenin, kertymäsairauden ja hyperurikosurian geenistatus normaali. Geenin suhteen sairaita ei tule käyttää jalostukseen. NAD -geenin kantajalle saa käyttää vain geenistatukseltaan normaalia kumppania.

 • Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee olla virallinen sydätutkimuslausunto (sydänkuuntelu). Lausunto ei saa astutushetkellä vanhempi kuin 12 kuukautta.

 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelypalkinto, vähintään erittäin hyvä tai hyväksytty jalostustarkastus.

 • Uusintayhdistelmiä ei tule tehdä.


Lisäksi seuraavien kohtien täyttymistä suositellaan:

 • Kolmen pentueen jälkeen suositellaan, että vähintään 50% jälkeläisistä olisi lonkkakuvattuja ennen kun yksilöä käytetään uudestaan.

 • Suositellaan, että molemmilla vanhemmilla on viralliset kyynär- ja polvitutkimuslausunnot.

 • Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan luonnetestiä, käyttäytymisen jalostustarkastusta tai MH-luonnekuvausta.

 • Koiraa, jolla on takajaloissa kannuskynnet tai siltä on operoitu ne pois (HUOM! Suomessa typistyskielto, kts. Eläinsuojelulaki, MMM), ei suositella käytettäväksi jalostukseen.