Jalostusuroksia

Jalostusuroslistalle voi ilmoittaa uroksen, joka osaltaan täyttää jalostuksen toimintaohjeen ja jolla ei vielä ole pentuja Suomessa. 

Ota yhteyttä jalostustoimikuntaan, mikäli uroksesi on saavuttanut jalostusohjesäännön mukaisen jalostuskelpoisuuden ja sen terveys- ja näyttelytulokset ovat tarkistettavissa Suomen Kennelliiton KoiraNetistä ja haluat koirasi listalle! 

Kriteerit täyttävän uroksen omistajia pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot:

Tiedot toimitetaan:

jalostustoimikunta@lagottoromagnolo.fi


Nimetön esitys