Ajankohtaista

Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen PEVISA-lausekkeen tulkinnasta on tullut tiedusteluja. 


Tässä tarkennus PEVISA-lauseen tulkintaan:


Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Huomioithan, että nykyinen PEVISA-lauseke sulkee D-lonkkaiset pois jalostuskäytöstä. 


Pahoittelemme, että tästä oli ristiriitaisia tietoja aiemmin.  


Mikäli kuitenkin D-lonkkaista koiraa halutaan käyttää jalostukseen, tulee yhdistelmästä tehdä ennen mahdollista astutusta poikkeuslupa-anomus Suomen Lagottoklubille ja Suomen Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle. Jotta poikkeusluvan voi saada, tulee yhdistelmän täyttää jalostuksen toimintaohjeen muut osat kokonaisuudessaan, ja yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla yli 101. Huomioithan, että poikkeuslupa-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta, sillä käsittely kestää useamman viikon.


Nykyisen PEVISAn tulkinnasta on kevätkokouksen yhteydessä keskustelu.Suomen Lagottoklubi ry on päättänyt tukea vuonna 2022 vanhempien koirien silmätutkimuksia.


Vuonna 2015 tai sitä aikaisemmin syntyneiden lagotto romagnolojen silmätutkimuksista hyvitetään

20 €/koira/vuosi. Tukea voi hakea kuluvan vuoden tutkimuksille 1.1.2022-31.12.2022 väliseltä ajalta. Maksettava korvaus on veronalaista tuloa hakijalle. Jokainen korvauksen hakija huolehtii ilmoituksen verottajalle itse, eikä ennakonpidätystä summasta pidätetä.
Lagotto romagnolojen silmätutkimus kuuluu osaksi PEVISA-ohjelmaa (perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma). Kuitenkin suurin osa koirista on tutkittu vain nuorena, jolloin mahdollisesti myöhemmällä iällä puhkeavat silmäsairaudet jäävät rodussamme havaitsematta. Nyt onkin tarpeen selvittää rotumme silmäterveyden tilannetta tarkemmin, jotta saamme tilanteesta laajempaa tietoa. 


Tukea voit hakea, jos:


Korvaussumma on kiinteä kaikille, riippumatta siitä mitä tutkimus on maksanut tai missä se on tehty. Huomaathan, että tulosten kirjaaminen jalostustietojärjestelmään voi olla ruuhkautunut, joten hyvityksien maksussa voi olla tästä johtuvaa viivettä.


Silmätutkimuksiin innostavin terveisin jalostustoimikunta!


Täyttämällä tämän lomakkeen, voit hakea tukea.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePn6i3a3mAZnAF480_WcNzSV_Z-r96QIgZiGM57zhqi9OsaA/viewform

Suomen Lagottoklubi ry on päättänyt jatkaa luonnetestien, jalostustarkastusten ja MH- kuvauksien tukea vuonna 2022

Korvaussumma on 25% ilmoittautumismaksusta ja voit hakea korvausta jos olet


Täyttämällä tämän lomakkeen voit hakea tukea


forms.gle/p7MAoKWb5jkgw2JR7 Sitoumuskasvattajat

Rotupäivässä Tuuloksessa 19.32022. esiteltiin luonnos uudesta kasvattajalistasta ja siellä käydyn keskustelun pohjalta saatiin uudistus vielä paremmaksi. Kasvattajat voivat halutessaan ilmoittautua Sitoumuskasvattajiksi. Tällöin kasvattaja sitoutuu:


a) Tekemään yhdistelmätarkastuspyynnön pentueistaan ennen astutusta ja sallivat yhdistelmätarkastuspyynnön vastauksesta muodostuvan taulukon julkaisun yhdistyksen kotisivuilla. 


b) Käyttämään aina kirjallista Suomen Kennelliiton sopimusta tai muuta samansisältöistä sopimusta, kun myyvät, sijoittavat tai muuten luovuttavat koiran.


Tavoitteena on yhdistyksenä palvella entistä paremmin pennunostajia ja tarjota heille avointa ja läpinäkyvää tietoa kasvattajien toimintatavoista. On tullut myös tarpeelliseksi korostaa kirjallisten sopimusten tärkeyttä ja viestiä vahvasti pennunostajille heidän oikeuttaan kirjalliseen sopimukseen.


Kannattaa huomata, että yhdistelmätarkastuspyyntölomakkeeseen on tehty kasvattajien toiveesta mahdollisuus ilmoittaa, että kaikki mahdolliset pennut ovat jo varattu. Näin ollen yhdistelmän julkaisu yhdistyksen suunnitelmissa-sivulla, ei enää vanhaan tapaan aiheuta valtavaa yhteydenottotulvaa.


Klubin Internet-sivuille sekä lehteen listataan elokuun 2022 alusta alkaen erikseen Sitoumuskasvattajat ja sen jälkeen muut yhdistyksen kasvattajapalstamaksun maksaneet kasvattajat. Sitoumuskasvattajaksi ilmoittautuminen ei maksa erikseen mitään, mutta jos haluat että tietosi näkyvät yhdistyksen medioissa, tulee kasvattajamaksu olla entiseen tapaan hoidettuna.


Jalostustoimikunta seuraa Sitoumuskasvattajien rekisteröityjä pentueita ja on kasvattajaan yhteydessä, mikäli yhdistelmätarkastuspyyntöä ei ole tehty. Mikäli Sitoumuskasvattajan ja pennunostajan tai sijoituskoiran haltijan välillä syntyy erimielisyyttä ja yhdistykseen otetaan yhteyttä ja kerrotaan ettei kirjallista sopimusta ole, saatamme pyytää nähtäväksi kirjallisen sopimuksen. Hyvän kenneltoiminnan mukaisesti sopimukset tulee säilyttää huolellisesti. Mikäli Sitoumuskasvattaja ei noudata sitoumuksiaan a ja b, hänen tietonsa poistetaan Sitoumuskasvattajat-listalta.


Sitoumuskasvattajaksi voit ilmoittautua vaikka heti, tästä linkistä!