PEVISA & Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma

Lagotto romagnolo -rodun voimassa oleva PEVISA-ohjelma (1.1.2023-31.12.2027): 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Ohjelma on voimassa 1.1.2023–31.12.2027.


Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen PEVISA-lausekkeen tulkinnasta on tullut tiedusteluja. 


Tässä tarkennus PEVISA-lauseen tulkintaan:


Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Huomioithan, että nykyinen PEVISA-lauseke sulkee D-lonkkaiset pois jalostuskäytöstä. 


Pahoittelemme, että tästä oli ristiriitaisia tietoja aiemmin.  


Mikäli kuitenkin D-lonkkaista koiraa halutaan käyttää jalostukseen, tulee yhdistelmästä tehdä ennen mahdollista astutusta poikkeuslupa-anomus Suomen Lagottoklubille ja Suomen Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle. Jotta poikkeusluvan voi saada, tulee yhdistelmän täyttää jalostuksen toimintaohjeen muut osat kokonaisuudessaan, ja yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla yli 101. Huomioithan, että poikkeuslupa-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta, sillä käsittely kestää useamman viikon.


Nykyisen PEVISAn tulkinnasta on kevätkokouksen yhteydessä keskustelu.


JTO2023.docx.pdf

Poikkeuslupa

Tässä asioita, joita kannattaa ottaa huomioon, mikäli teet poikkeuslupahakemusta.