Pevisa ja JTO

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma

Lagotto romagnolo -rodun voimassa oleva PEVISA-ohjelma (1.1.2018- 31.12.2022):

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

LONKAT: Pentujen vanhempien lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvo tulee olla astutushetkellä vähintään 101.

SILMÄT: Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

JÄLKELÄISMÄÄRÄ: Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Toimikunta merkitsee tiedoksi Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisen ulkomaisia uroksia koskevan poikkeus-

luvan: ulkomailla tapahtuvassa astutuksessa, ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätarkastuslausuntoa.


Ohjelma on voimassa 1.1.2018–31.12.2022.


JTO2018-2022_lagotto romagnolo_lopullinen.pdf