PEVISA & Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma

Lagotto romagnolo -rodun voimassa oleva PEVISA-ohjelma (1.7.2019- 31.12.2022):

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

LONKAT: Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101 . Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen indeksi

SILMÄT: Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

JÄLKELÄISMÄÄRÄ: Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Toimikunta merkitsee tiedoksi Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisen ulkomaisia uroksia koskevan poikkeus-

luvan: ulkomailla tapahtuvassa astutuksessa, ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätarkastuslausuntoa.


Ohjelma on voimassa 1.7.2019–31.12.2022.


JTO2018-2022_lagotto romagnolo_lopullinen.pdf

Poikkeuslupa

Tässä asioita, joita kannattaa ottaa huomioon, mikäli teet poikkeuslupahakemusta.

  • Ole liikkeellä ajoissa! Näin ehdit hankkia koirallesi kaikki tarvittavat suositusten mukaiset tulokset. Poikkeuslupahakemukset käsitellään jalostustoimikunnan kuukausikokouksissa. Tämän jälkeen hakemus menee rotujärjestömme hallituksen käsiteltäväksi. Myös käsittely kennelliitossa voi kestää. Lähetä poikkeuslupa-anomus jalostustoimikunta@lagottoromagnolo.fi

  • Perustele virallisista lähteistä tarkistettavissa oleviin faktoihin pohjaten, miksi tämä yhdistelmä on rodun kannalta niin arvokas, että se kannattaa toteuttaa, vaikka jokin kohta pevisa-ehdosta ei täyty.

  • Kannattaa etukäteen varmistaa, että kaikki muut kriteerit täyttyvät, myös jalostuksen toimintaohjeet suositukset (esim. joku luonnetta mittaava virallinen tulos), tällöin hakemuksesi läpimenon todennäköisyys on parempi.

  • Poikkeuslupahakemuksen tulee olla juuri sellaisessa muodossa, jossa se lähetetään Kennelliitolle.

  • https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi/poikkeusluvat-koirarekisteriohjeeseen