PEVISA & Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma

Lagotto romagnolo -rodun voimassa oleva PEVISA-ohjelma (1.7.2019- 31.12.2022):

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

LONKAT: Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101 . Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen indeksi

SILMÄT: Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

JÄLKELÄISMÄÄRÄ: Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Toimikunta merkitsee tiedoksi Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisen ulkomaisia uroksia koskevan poikkeus-

luvan: ulkomailla tapahtuvassa astutuksessa, ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätarkastuslausuntoa.


Ohjelma on voimassa 1.7.2019–31.12.2022.


JTO2018-2022_lagotto romagnolo_lopullinen.pdf