Aiemmat PEVISA-ohjelmat

Täältä löydät lagottojen aiemmat PEVISA-ohjelmat


PEVISA 1.7.2019- 31.12.2022


Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.


LONKAT: Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B tai vaihtoehtoisesti pentujen vanhempien lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvo tulee olla astutushetkellä vähintään 101. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty Kennelliiton BLUP-indeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen indeksi.


SILMÄT: Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.


JÄLKELÄISMÄÄRÄ: Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.


Toimikunta merkitsee tiedoksi Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisen ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan: ulkomailla tapahtuvassa astutuksessa, ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätarkastuslausuntoa.


Indeksirajaa käytettäessä tulee huomioida, että Kennelliiton ohjelma ei yhdistelmän indeksin keskiarvon laskennassa pyöristä ylöspäin. Tämä tarkoittaa sitä, että indeksi 100,5 ei vielä riitä pentujen rekisteröintiin. Indeksit päivittyvät joka kuukauden viimeisellä viikolla. Astutushetken indeksi on se, jota katsotaan pentuetta rekisteröitäessä.


PEVISA 1.1. 2018- 30.6.2019


Pentueen vanhempien tulee olla tunnistusmerkittyjä tutkimushetkellä sekä vähintään 12 kuukauden ikäisiä. Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta voi myöntää rotujärjestön puollon perusteella luvan pentueen rekisteröintiin, vaikka ulkomainen vanhempi ei täyttäisi rotukohtaisia PEVISA-ehtoja.


Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.


LONKAT: Lonkkien osalta pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101.


SILMÄT: Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.


JÄLKELÄISMÄÄRÄ: Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.


Toimikunta merkitsee tiedoksi Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisen ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan: ulkomailla tapahtuvassa astutuksessa, ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätarkastuslausuntoa.


PEVISA 1.1.2015-31.12.2017


Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D.


Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.


Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.


PEVISA 1.1.2008-31.12.2014


Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D.