Harrastustoiminta

Harrastustoiminnan järjestämisestä valtakunnallisesti vastaa Suomen Lagottoklubin harrastustoimikunta. Harrastustoimikunnan vuosittaisiin vastuutehtäviin kuuluu rotumestaruuskilpailuiden järjestäminen eri lajeista, SM-joukkueiden kokoaminen sekä erilaisten koulutusten järjestäminen.

Lisäksi aluetoimikunnat järjestävät kursseja ja koulutuksia omilla alueillaan.


Yhdistyksen tapahtumiin on pääsy ensisijaisesti yhdistyksen jäsenillä. Jos perheessänne on yksi jäsen, voivat muut 15 vuotta täyttäneet perheenjäsenet liittyä yhdistykseen perhejäsenen hinnalla (7€). Jäsenyys astuu voimaan sen jälkeen, kun jäsenmaksu on maksettu ja yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenyyden.