PEVISA 1.1.2023-31.12.2027


Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 11.8.2022 (8/2022):


Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy lagotto romagnolon päivitetyn JTO:n ja seuraavan PEVISA-

ohjelman ajalle 1.1.2023-31.12.2027:


Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva

silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.

Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai

vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101.

Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos

sillä on todettu perinnöllinen katarakta tai PRA. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen katarakta ei

kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 34 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin

kokonaisuudessaan.

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta JA PEVISA-ohjelmasta

mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty JTO ja PEVISA on

julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.